Honitba

Myslivecký spolek Hubert Mezno

myslivecky hospodaří v pronajaté honitbě od honebního společenstva Mezno.

 

Velikost honitby:

Pole - 1015 ha

Les - 103 ha

Vodní plocha - 22

Ostatní pozemky - 320

Celkem - 1460 ha

 

Hranice honitby

Severní část honitby rozkládající se od silnice I. třídy E 55 na hlavním tahu Praha - České Budějovice začínající na 86 km směrem od Prahy. Hranice se táhne směrem na západ, po hřebenové bývalé cestě ( 609 m n.v.) mezi polnostmi až k malé vesničce jméne Žibkov, která se nachází v udolíčku v okraji tzv. ,,Lažanských lesů" 577 m n.m..

Z vesnice Žibkov, dále pokračuje hranice pořád na západ po severním okraji ,,Lažanských lesů", který dělí malý potůček s pastvinou.

Po potoce dojdeme téměř až k bývalé cihelně, před kterou se hranice lomí na jih a pokračuje zhruba 50 m okrajem smrkového lesa proti vodoteči, až k mokřadům porostlým olšinou. V olšině se hranice lomí znovu západně po meliorovaném potoce k tzv. Milhostickému rybníčku, který je ze západu ohraničen železniční tratí. Dále se hranice ubírá na jih, po této trati, která mírně zabíhá na východ do honitby, přez vlakové nádraží ve Střezimíři. Za Střezimíří, na mostě přez trať se hranice honitby láme zpět na jih a táhne se po hřebenech ,,Smrkovců" (589 m n.m.), na kterých jsou kamenné meze porostlé trnkami, lískovými oříšky a bezem černým - sloužící jako kryt srnčí a zaječí zvěři v těchto rozlehlých polnostech. Hranice mírně klesá podél elektrovodů uprostřed polí směrem na kamenný kříž (556 m n.m.), který stojí na dříve důležitém rozcestí cest na obec Mezno, Střezimíř, Borotín a napříč lesem na Šebor. U křížku je postavena samota nesoucí jméno Hvížďalka. Dále se hranice ubírá po cestě směrem na Borotín k osadě Modrák, kde se láme směrem na východ a tvoří tak jižní okraj honitby, který se táhne Černým Lesem téměř až na Šetkův vrh (560 m n.m.), dále podél Radlice až pomalu k chobotu Mezenského rybníka. Dále pak mírně na jihovýchod lesy obce Mezno až ke ,,Šraňku" u ,,Roškotovy paseky", kde hranice naráží na potok po kterém dále pokračuje až do chobotu Sudoměřského rybníka.

Zde se hranice natáčí na sever a pokračuje po břehu rybníka až k hlavní silnici E 55, po které bude pomalu stoupat na severní okraj lesa nesoucí název Lipiny, cestou však míjí odpočívadlo s památníkem který je hranicí středočeského a jihočeského kraje. Ze silnice se uhýbáme na východ krajem Lipin pod drážní domek (573 m n.m.), kde hranice podruhé protíná železniční trať a podél ovocného sadu volně navazuje na severní okraj Lipin, kterým se mírně zvedá severovýchodně až k nově vybudované dálnici. Přeskakuje oplocení a klesá východně krajem lesa k rybníku Straboch, opisuje břehy a začleňuje rybník do naší honitby.

Po hrázi se hranice začíná zvedat severovýchodně, přez silnici II. třídy mezi Mitrovicemi a Hošticemi do mezí s jezevčí norou až téměř na hřeben (572 m n.m.) k rohu lesa s místním názvem ,,Vránice". Protíná na východ les až k rybníku Rašovec, který je součástí honitby. Po jeho přítoku se hranice ubírá severně, spíše severozápadně zabíhá do honitby a přesazuje silnici II. třídy mezi Mitrovicema a Nasavrky. Dále pokračuje po meliorovaném potoce až k prameništi uprostřed protáhlé louky obklopené polmi, nesoucí název ,,Zahrádky". Odtud po luční cestě k samotě zvané ,,U Břicháče", která by jako hlídala vstup do lesů Pod farářským.

U samoty přímým úhlem na západ po silničce navazující po 150 m na hlavní tah Praha - České Budějovice, poté na sever po hlavním tahu k odpočívadlům v obou směrech mezi Reksyní a ,,Jalovčím", kde jsme začali stručný popis hranice honitby MS Hubert Mezno.

Honitba celou svou severní hranicí sousedí s MS Miličín, západní potom s MS Červený Újezd a MS Střezimíř.

Jižní hranice patří naším sousedům z MS Borotín což je již jihočeský kraj. Ve východní části pak sousedíme s MS Nemyšl a ještě s MS Miličín.