Orgány MS

 

Výbor:

Předseda: Pavel Homola st.

Místopředseda: Radek Dvořák

Myslivecký hospodář: Ondřej Čichovský

Finanční hospodář: Marek Kopečný

Jednatel: Tomáš Preus ml.

 

Revizní komise:

Předseda: Luboš Zemín

Členové:

Bedřich Hladík

Pavel Homola ml.